Emek Konukevi İşletmesi İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

EMEK KONUKEVİ İŞLETMESİ İÇERİSİNDE YER ALAN GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

       Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Emek Konukevi İktisadi İşletmesi tarafından hazırlanmıştır.

       Konukevimizin giriş kapıları, bina dış cephesi, restaurant, lobi, açık alan, otopark, kat koridorlarında bulunan toplam 25 adet güvelik kamerası vasıtasıyla ve Konukevinin güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi yönetim birimi tarafından denetlenmektedir.

       Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

       Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

       Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ” e göre  Hacettepe Mahallesi 236.Cadde No:19/B Altındağ / ANKARA adresine yazılı olarak veya kaydınızın teyit edildiği elektronik posta üzerinden hizmetisiktisadi@hs03.kep.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

© Copyright 2017.